Przejdź do treści
Udostępnij artykuł

Dekret Ter Aid: kolejne 100 milionów na transport drogowy i obniżki akcyzy do 31 października

Alokacja finansowa, jaką rząd rezerwuje dla sektora drogowego transportu towarowego, jest coraz bogatsza

Alokacja finansowa, którą rząd rezerwuje dla sektora drogowego transportu towarowego, staje się coraz bogatsza i faktycznie przekracza miliard. Ponieważ do 500 mln ulgi podatkowej, 29,6 przeznaczonej na pokrycie kosztów Adblue i 240 mln przewidzianych w ustawie budżetowej na kolejne trzy lata, dodaje się kolejne 100 mln zawarte w zatwierdzonym wczoraj dekrecie Rady Ministrów. „Zaangażowanie – obiecuje wiceminister Bellanova – polega na jak największym przyspieszeniu procesu”.

100 milionów na złagodzenie zwiększonych kosztów w 2022 r., które w rzeczywistości zostały dodane do prawie 500 zostanie rozdanych w formie ulgi podatkowej oraz 29.6, które służą obniżeniu kosztów Adblue, ale w przypadku których szczegóły operacyjne dotyczące wysyłania wniosków nie zostały jeszcze wyjaśnione. Co więcej, obniżka podatku akcyzowego o 25 centów + VAT, która miała przesunąć się na 17 października, zakończy się bezpośrednio 31 października 2022 r.. Ten sam los spotyka stawkę VAT na gaz ziemny używany w transporcie.

Oto główne środki mające wpływ na drogowy transport towarowy, które widnieją w dekrecie z mocą ustawy Aiuti Ter zatwierdzonym wczoraj przez Radę Ministrów, wraz z kolejnymi 100 milionami przeznaczonymi jednak na lokalnego transportu publicznego ze względu na wyższe koszty poniesione w III kwartale 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 na zakup paliwa wykorzystywanego w pojazdach realizujących usługę.

A jeśli minister Mims Enrico Giovanni powtórzy „zaangażowanie rządu w wspieranie sektorów, takich jak lokalny transport publiczny i transport drogowy, prawie nie dotknięte kryzysem energetycznym< /strong>”, wiceminister Teresa Bellanova podkreśla, jak „nie mogliśmy pozostać obojętni na prośbę o wsparcie, która płynie ze strategicznego dla kraju sektora i decydującego o jakości życia ludzi i biznesu zajęcia”. W ostatnich tygodniach – dodaje wiceminister – „bezpośrednia komunikacja z Palazzo Chigi była stała i dziękuję tym, którzy pracowali z nami, aby osiągnąć ten wynik, dzięki któremu zasoby, które w tym roku przeznaczyliśmy na ten sektor, przekroczyły ponad 1 miliard”. /strong>, w tym 240 milionów przewidzianych już na trzy lata 2022-2024 w ustawie budżetowej na rok 2022. Teraz przejdziemy do kryteriów ustalania, metod przydziału i procedur wydatkowania z rozporządzeniem Mimsa w porozumieniu z Ministrem Gospodarki i Finansów, zgodnie z prawodawstwem europejskim dotyczącym pomocy państwa, ale już zobowiązano się do maksymalnego przyspieszenia procesu”.

 

Źródło: menetrasporti.it

Informacje

Zamknij wyszukiwanie