Prejsť na obsah

S nami získate refundácie DPH rýchlo a bezpečne

Naše skúsenosti, neustála komunikácia s kompetentnými úradmi krajín EÚ a mimo EÚ a monitorovanie praxe nám umožňujú podávať žiadosti o vrátenie DPH s maximálnou profesionalitou a zabezpečiť rýchle pripísanie.

Vyberte krajinu, pre ktorú chcete požiadať o vrátenie

Všeobecná indikácia pre všetkých:

Všetci povinní subjekty Spoločenstva, ktorí nepochádzajú zo štátu člena vrátenia, sú oprávnení na vrátenie DPH. Originálne faktúry a pokladničné bloky, obsahujúce všetky úplné údaje, sú oprávnené na vrátenie:

  • Kompletné údaje o zákazníkovi aj dodávateľovi
  • Popis zakúpeného tovaru alebo služby
  • Aplikovaná sadzba DPH
  • Zdaniteľný, DPH a celkom

Napriek tomu vás vyzývame, aby ste si prezreli sekcie venované každému členskému štátu na vrátenie peňazí, pre špecifické pokyny týkajúce sa oprávnených a neoprávnených výdavkov. Je možné podávať žiadosti kvartálne, polročne alebo ročne, ak sú dosiahnuté minimálne vrátiteľné sumy:

  • Ročne €50 (alebo ekvivalent v cudzej mene)
  • Štvrťrok / Semester €400 (alebo ekvivalent v cudzej mene)
  • Dokumentácia, ktorú budeme potrebovať, je:
  • Pôvodné faktúry
  • Originálna kópia osvedčenia o DPH
  • Splnomocnenie na zastupovanie vás v zahraničnej kancelárii pre vrátenie DPH, ak je to potrebné


a) Náhradné náklady:

Nafta, opravy, dialničné poplatky (vrátane Brennera) a tunely Felber a Tauern, telefón, cestná pomoc, hotel,


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Benzina, Parcheggi, Taxi, Accessori, Noleggio veicoli, Cartine autostradali, Soccorsi stradali, Hotel e Ristoranti.

 

b) Documenti idonei:

Originali SCONTRINI pagati in contanti per importi fino a € 150.00.

 

Gli SCONTRINI superiori a € 150,00 (Iva inclusa) sono accettati purché contengano tutti i dati dell’acquirente e del fornitore stampati (no timbro – no scritti a mano). Devono inoltre contenere la descrizione del bene –servizio, Iva scorporata e la scritta “RECHNUNG NR.” altrimenti serve regolare fattura.

 

ALIQUOTE I.V.A 7% – 19%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono considerati idonei al rimborso

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 9%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, parcheggi, hotel, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Le spese di ristorazione non sono rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 21% – 15 / 10%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Noleggio auto, hotel e ristoranti non rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano).

 

ALIQUOTE I.V.A. 25% – 13 / 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Noleggio auto, hotel e ristoranti non rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano).

 

ALIQUOTE I.V.A. 25% – 13 / 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Traghetti ,Pedaggi, Ristoranti, Alberghi. Le fatture di riparazioni, lavaggi, soccorsi stradali ecc. devono essere emesse esenti IVA

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano.)

 

ALIQUOTE I.V.A. 25%

 

Ponte Oresund recuperabile in Svezia

Ponte Storebald recuperabile in Danimarca


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 9%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Telefono, Alberghi, Benzina, Noleggio veicoli, Taxi.

 

b) Documenti idonei:

Scontrini recuperabili ma solo se contengono l’intestazione completa dell’acquirente e del fornitore stampati (no timbro – no scritti a mano). Devono inoltre contenere la descrizione del bene –servizio, Iva scorporata

 

ALIQUOTE I.V.A. 23% – 8%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, pedaggi, parcheggi, riparazioni, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Non sono rimborsabili le fatture di noleggio veicoli, le spese di trasporto (ad esempio taxi e mezzi pubblici), le fatture di hotel quando riferite a soggiorni di titolari e/o dipendenti dell’azienda richiedente, le spese relative a veicoli e attrezzature destinati al trasporto di persone o ad uso promiscuo

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 10 / 5,5%


ALIQUOTA IVA 24%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi stradali, Pedaggio ponti.

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono considerati idonei al rimborso

 

ALIQUOTA IVA 23%


ALIQUOTA IVA 22%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 21% – 12%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 21% – 9 / 5%


a) Spese rimborsabili:
Gasolio, Trasporti, Noleggio veicoli, Hotel, Ristoranti.

b) Documenti idonei:
Originali fatture ENI BENELUX,IDS,ESSO,UTA,DKV, …

Originali FATTURE (NO SCONTRINI) di rifornimento gasolio pagate in contanti riportanti i seguenti dati:

1. TIMBRO DITTA FORNITRICE

2. DESCRIZIONE DEL BENE ACQUISTATO

3. QUANTITÀ LITRI EROGATI

4. IMPORTO IMPONIBILE

5. I.V.A. SCORPORATA

6. TOTALE PAGATO

7. INTESTAZIONE COMPLETA ACQUIRENTE FATTA DAL FORNITORE NELLO STESSO MODO IN CUI E’ REDATTA LA FATTURA (NO TIMBRO CLIENTE)

8. DATA EROGAZIONE E NUMERO FATTURA

9. ALIQUOTA I.V.A. 17%

10. LE FATTURE CUMULATIVE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DAI RELATIVI SCONTRINI.

ATTUALMENTE GLI SCONTRINI INFERIORI A € 100,00 VENGONO ACCETTATI (PER IMPORTI SUPERIORI A € 100 IL FORNITORE DEVE EMETTERE FATTURA).

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITÀ DEL LUSSEMBURGO.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente/semestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:

 

Paesi UE Paesi Extra UE
Domanda annuale: € 50,00 € 250,00
Domanda trimestrale/
semestrale:
€ 400,00


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, spese collegate all’attività economica dell’azienda.

Le spese di ristorazione non sono rimborsabili.

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 18% – 7 / 5%


MODALITA CARTACEA

serve certificato bilingue, validità 1 anno

 

a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Lavaggi, Telefono, Taxi, Treni, Bus; Hotel e Ristoranti solo per scopi commerciali.

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono considerati idonei al rimborso


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Le fatture di hotel e ristorazione non sono rimborsabili

Le fatture di noleggio veicoli vengono rimborsate al 50% dell’iva totale

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono rimborsabili, ad eccezione di quelli di pedaggio

ALIQUOTE I.V.A. 23% – 8 / 5%


a) Spese rimborsabili:
Gasolio, Riparazioni e Soccorsi stradali, Pedaggi autostradali, Telefono, Taxi. Per ditte che svolgono attività diversa dal Trasporto: pedaggi e auto noleggi non rimborsabili e gasolio rimborsabile al 50%.

b) Documenti idonei:
Originali fatture ENI BENELUX,UTA,DKV,IDS,ESSO, …

Per le spese autostradali è rimborsabile anche lo scontrino di pedaggio (per molte carte di credito tra cui anche UTA è necessario allegare gli scontrini perché la fattura è esente IVA).

Originali FATTURE (NO SCONTRINI) di rifornimento gasolio pagate in contanti riportanti i seguenti dati:

1. TIMBRO DITTA FORNITRICE

2. DESCRIZIONE DEL BENE ACQUISTATO

3. QUANTITÀ LITRI EROGATI

4. IMPORTO IMPONIBILE

5. IMPORTO I.V.A. SCORPORATO O DESCRIZIONE EFFETTUATA DAL GESTORE “I.V.A. INCLUIDO”

6. TOTALE PAGATO

7. DATA EROGAZIONE E NUMERO DI FATTURA

8. INTESTAZIONE COMPLETA ACQUIRENTE FATTA DAL FORNITORE O TIMBRO COMPLETO ACQUIRENTE

9. ALIQUOTE I.V.A. 23%.( da Gennaio 2011)

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente/semestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:
Domanda annuale: € 50,00
Domanda trimestrale/semestrale: € 400,00


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, parcheggi, hotel, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Le spese di ristorazione non sono rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Tutte le fatture e/o ricevute devono riportare l’intestazione completa del cliente scritta a macchina o computer, non a mano.

 

ALIQUOTE I.V.A. 19% – 9 / 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Trasporti, Lavaggi, (tutte queste spese sono riferite a camion e non ad autovetture).

 

b) Documenti idonei:

Scontrini recuperabili ma solo se contengono l’intestazione completa dell’acquirente e del fornitore stampati (no timbro – no scritti a mano).

 

ALIQUOTE I.V.A 20%-8.5%


Sono autorizzati al rimborso iva tutti soggetti passivi comunitari non residenti nello Stato Membro di rimborso.

Sono idonei al rimborso le fatture e scontrini originali, riportanti tutti i dati completi:

 

Dati completi sia del cliente che del fornitore
Descrizione del bene o servizio acquistato
Aliquota iva applicata
Imponibile, Iva e totale

 

Invitiamo comunque a controllare le sezioni dedicate a ciascun Stato Membro di rimborso, per le indicazioni specifiche sulle spese idonee e non.

È possibile depositare le richieste a cadenza trimestrale, semestrale o annuale, se si raggiungono gli importi minimi rimborsabili:

 

Annuale € 50 (o equivalente in valuta straniera)
Trimestre / Semestre € 400 (o equivalente in valuta straniera)

 

Come documentazione a noi servirà

 

Fatture originali
Delega per l’accesso al portale telematico
Procura per rappresentarvi presso l’ufficio iva estero di rimborso, se necessaria


a) Spese rimborsabili:
Gasolio, lubrificanti, riparazioni, lavaggi, Pedaggi autostradali, Benzina, Ristoranti ed Alberghi, Telefono, Taxi.

 

b) Documenti idonei:

Originali FATTURE E SCONTRINI dei pedaggi autostradali recuperabili solo se contengono la partita iva del fornitore

Originali FATTURE E SCONTRINI per l’acquisto di gasolio

 

9. ALIQUOTE I.V.A. 21% – 10% (dal 01.08.2012)

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITA’ SPAGNOLE.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:
Domanda annuale: € 50,00
Domanda trimestrale: € 400,00


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi stradali, Benzina, Ristoranti e Hotel, Telefono, Taxi, Pedaggio ponti. Noleggio veicoli: rimborsabile solo al 50%.

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano.)

Ponte Oresund recuperabile in Svezia

Ponte Storebald recuperabile in Danimarca


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi Stradali, Alberghi, Lavaggi, Taxi, Spese Fieristiche,

si può presentare un’unica domanda annuale di almeno CHF 500 (no trimestri o semestri)

ALIQUOTE I.V.A. 7.7% – 3.7%


NB. Dal 2021 modalità cartacea per Brexit

Per i rimborsi inerenti alle fatture emesse dal 1° Gennaio 2021 si applicherà la procedura cartacea come azienda non residente in UK, e non più la procedura telematica

 

a) Spese rimborsabili:

Gasolio, pedaggi, parcheggi, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

b) Documenti idonei:

Scontrini rimborsabili sotto i £250, se hanno i dati del fornitore completi, data, indicazione beni/servizi acquistati, importo totale e aliquota iva applicata. Sopra i £250 serve fattura con dati completi.

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi Stradali, Alberghi, Lavaggi, Pedaggi autostradali (solo per automezzi superiori a 3,5 ton.).

b) Documenti idonei:
Originali fatture ENI BENELUX,DKV,UTA,ESSO,SHELL,IDS, …

Originali FATTURE (NO SCONTRINI) di rifornimento gasolio pagate in contanti riportanti i seguenti dati:

1. TIMBRO DITTA FORNITRICE

2. DESCRIZIONE DEL BENE ACQUISTATO

3. QUANTITÀ LITRI EROGATI

4. IMPORTO IMPONIBILE

5. I.V.A. SCORPORATA

6. TOTALE PAGATO

7. INTESTAZIONE COMPLETA ACQUIRENTE FATTA DAL FORNITORE (NO TIMBRO)

8. DATA EROGAZIONE E NUMERO FATTURA

9. ALIQUOTE I.V.A. 27%

 

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITÀ UNGHERESI.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente/semestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:
Domanda annuale: HUF 14.000 (€ 50,00)
Domanda trimestrale/semestrale: HUF 102.000 (€ 400,00)

;

Pre informácie


Paesi di rimborso IVA: LU-CH-ES-HU-EL-IT-PTEL

 

Rimborso accisa: IT-EL-ES

 

Imprese con sede in FR-CY


Paesi di rimborso IVA: DE-SI-BE-DK-SE-NO-FI-IE

 

Rimborso accisa: BE


Paesi di rimborso IVA: BG-CZ-HR-EE-FR-LV-LT-MT-MC-PL-RO-UK

 

Rimborso accisa: SI


Paesi di rimborso IVA: CY

 

Rimborso accisa: FR

 

Imprese con sede in: SI


Paesi di rimborso IVA: AT

 

Rimborso accisa: FR

 

Imprese con sede in DE-EL

;

Kvalita vynikajúcej služby

TVA International poskytuje od roku 1982 špecializovanú pomoc pri potrebných postupoch na získanie vrátenia DPH.

Vďaka našim nepretržitým a neustále aktualizovaným vzťahom s talianskymi a zahraničnými kompetentnými orgánmi profesionálne zvládame byrokratické procesy, ktoré umožňujú firmám získať vrátenie DPH za náklady v krajinách EÚ a iných krajinách mimo Európskej únie.

Naša portfólio klientov je významne rôznorodé a zahŕňa spoločnosti pôsobiace v oblasti dopravy, módy, nábytku, námorníctva, Formuly 1 a Moto GP. Podporujeme tiež podniky, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných veľtrhov v zahraničí a spoločnosti, ktoré majú reprezentačné náklady. Naši zamestnanci sú vždy aktuálni so všetkými normami odvetvia a sú k dispozícii na poskytnutie informácií aj v angličtine, nemčine, španielčine, francúzštine a rumunčine.


Prečo si vybrať nás

Neustále aktualizácie

Neustále v kontakte s príslušnými orgánmi každej krajiny

Hlboké znalosti predpisov

Bezpečné postupy

Vysoko špecializovaný tím pre obnovu DPH a spotrebnej dane

Viacej ako 40 rokov skúseností

Spravované lehoty

Komplexné spracovanie, riadenie a monitorovanie postupov

Dodržiavanie daňových povinností

Neustála pomoc

Včasné aktualizácie

Včasnosť pri spracovaní postupov

Viacjazyčný

Zavrieť vyhľadávanie