Mergi la conținut

Cu noi obțineți rambursările de TVA rapid și în siguranță

Experiența noastră, dialogul constant cu Autoritățile Competente din țările UE și non-UE și monitorizarea practicilor ne permit să depunem cereri de rambursare a TVA-ului cu cea mai mare profesionalitate, asigurând un proces rapid de creditare.

Selectați țara pentru care doriți să solicitați o rambursare

Indicație generală pentru toți:

Toți subiecții pasivi comunitari care nu rezidă în statul membru de rambursare sunt autorizați pentru rambursarea TVA. Facturile și chitanțele originale, care conțin toate detaliile complete, sunt eligibile pentru rambursare:

  • Date complete atât ale clientului cât și ale furnizorului
  • Descrierea bunului sau serviciului achiziționat
  • Cota TVA aplicată
  • Impozabil, TVA și total

Vă invităm totuși să verificați secțiunile dedicate fiecărui Stat Membru pentru rambursare, pentru indicații specifice despre cheltuielile eligibile și cele neeligibile. Este posibil să depuneți cereri trimestrial, semestrial sau anual, dacă sunt atinse sumele minime rambursabile:

  • Anual €50 (sau echivalent în valută străină)
  • Trimestru / Semestru €400 (sau echivalent în valută străină)
  • Documentația de care avem nevoie este:
  • Facturi originale
  • Duplicat original al Certificatului de TVA
  • Procură pentru a vă reprezenta la biroul de rambursare a TVA străin, dacă este necesar


a) Cheltuieli rambursabile:

Motorină, reparații, taxe de drum (inclusiv Brenner) și tunelurile Felber și Tauern, telefon, asistență rutieră, hotel, restaurante.

b) Documente adecvate:

Chitanțe ORIGINALE plătite în numerar pentru sume până la 150,00 €.

Chitanțele de peste 400,00 € (TVA inclus) sunt acceptate cu condiția să conțină toate detaliile cumpărătorului și furnizorului tipărite (fără ștampila – nu scrise de mână). De asemenea, trebuie să conțină descrierea bunului – serviciu / numărul de înmatriculare (pentru taxe) / TVA separat și cuvântul “RECHNUNG NR.”, altfel este necesară o factură obișnuită.

Notă: Chitanțele cu cuvântul “LIEFERSCHEIN” nu sunt adecvate.

COTE TVA 20% – 10%


a) Cheltuieli rambursabile:

Motorina, Benzina, Parcări, Taxi, Accesorii, Închiriere vehicule, Hărți rutiere, Asistență rutieră, Hoteluri și Restaurante.

b) Documente adecvate:

Bonuri originale plătite în numerar pentru sume de până la € 150,00.

Bonurile peste € 150,00 (TVA inclus) sunt acceptate atâta timp cât conțin toate detaliile cumpărătorului și furnizorului tipărite (fără ștampile – nu scrise de mână). Acestea trebuie să conțină și descrierea bunului – serviciu, TVA separat și cuvântul „RECHNUNG NR.” altfel este nevoie de o factură obișnuită.

RATELE TVA 7% – 19%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono considerati idonei al rimborso

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 9%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, parcheggi, hotel, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Le spese di ristorazione non sono rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 21% – 15 / 10%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Noleggio auto, hotel e ristoranti non rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano).

 

ALIQUOTE I.V.A. 25% – 13 / 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Noleggio auto, hotel e ristoranti non rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano).

 

ALIQUOTE I.V.A. 25% – 13 / 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Traghetti ,Pedaggi, Ristoranti, Alberghi. Le fatture di riparazioni, lavaggi, soccorsi stradali ecc. devono essere emesse esenti IVA

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano.)

 

ALIQUOTE I.V.A. 25%

 

Ponte Oresund recuperabile in Svezia

Ponte Storebald recuperabile in Danimarca


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 9%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Telefono, Alberghi, Benzina, Noleggio veicoli, Taxi.

 

b) Documenti idonei:

Scontrini recuperabili ma solo se contengono l’intestazione completa dell’acquirente e del fornitore stampati (no timbro – no scritti a mano). Devono inoltre contenere la descrizione del bene –servizio, Iva scorporata

 

ALIQUOTE I.V.A. 23% – 8%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, pedaggi, parcheggi, riparazioni, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Non sono rimborsabili le fatture di noleggio veicoli, le spese di trasporto (ad esempio taxi e mezzi pubblici), le fatture di hotel quando riferite a soggiorni di titolari e/o dipendenti dell’azienda richiedente, le spese relative a veicoli e attrezzature destinati al trasporto di persone o ad uso promiscuo

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 10 / 5,5%


ALIQUOTA IVA 24%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi stradali, Pedaggio ponti.

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono considerati idonei al rimborso

 

ALIQUOTA IVA 23%


ALIQUOTA IVA 22%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 21% – 12%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, ristoranti, spese collegate all’attività economica dell’azienda

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 21% – 9 / 5%


a) Spese rimborsabili:
Gasolio, Trasporti, Noleggio veicoli, Hotel, Ristoranti.

b) Documenti idonei:
Originali fatture ENI BENELUX,IDS,ESSO,UTA,DKV, …

Originali FATTURE (NO SCONTRINI) di rifornimento gasolio pagate in contanti riportanti i seguenti dati:

1. TIMBRO DITTA FORNITRICE

2. DESCRIZIONE DEL BENE ACQUISTATO

3. QUANTITÀ LITRI EROGATI

4. IMPORTO IMPONIBILE

5. I.V.A. SCORPORATA

6. TOTALE PAGATO

7. INTESTAZIONE COMPLETA ACQUIRENTE FATTA DAL FORNITORE NELLO STESSO MODO IN CUI E’ REDATTA LA FATTURA (NO TIMBRO CLIENTE)

8. DATA EROGAZIONE E NUMERO FATTURA

9. ALIQUOTA I.V.A. 17%

10. LE FATTURE CUMULATIVE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DAI RELATIVI SCONTRINI.

ATTUALMENTE GLI SCONTRINI INFERIORI A € 100,00 VENGONO ACCETTATI (PER IMPORTI SUPERIORI A € 100 IL FORNITORE DEVE EMETTERE FATTURA).

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITÀ DEL LUSSEMBURGO.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente/semestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:

 

Paesi UE Paesi Extra UE
Domanda annuale: € 50,00 € 250,00
Domanda trimestrale/
semestrale:
€ 400,00


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, hotel, spese collegate all’attività economica dell’azienda.

Le spese di ristorazione non sono rimborsabili.

 

b) Documenti idonei:

Non ci sono restrizioni al rimborso oltre a quelle generali

 

ALIQUOTE I.V.A. 18% – 7 / 5%


MODALITA CARTACEA

serve certificato bilingue, validità 1 anno

 

a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Lavaggi, Telefono, Taxi, Treni, Bus; Hotel e Ristoranti solo per scopi commerciali.

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono considerati idonei al rimborso


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Le fatture di hotel e ristorazione non sono rimborsabili

Le fatture di noleggio veicoli vengono rimborsate al 50% dell’iva totale

 

b) Documenti idonei:

Gli scontrini non sono rimborsabili, ad eccezione di quelli di pedaggio

ALIQUOTE I.V.A. 23% – 8 / 5%


a) Spese rimborsabili:
Gasolio, Riparazioni e Soccorsi stradali, Pedaggi autostradali, Telefono, Taxi. Per ditte che svolgono attività diversa dal Trasporto: pedaggi e auto noleggi non rimborsabili e gasolio rimborsabile al 50%.

b) Documenti idonei:
Originali fatture ENI BENELUX,UTA,DKV,IDS,ESSO, …

Per le spese autostradali è rimborsabile anche lo scontrino di pedaggio (per molte carte di credito tra cui anche UTA è necessario allegare gli scontrini perché la fattura è esente IVA).

Originali FATTURE (NO SCONTRINI) di rifornimento gasolio pagate in contanti riportanti i seguenti dati:

1. TIMBRO DITTA FORNITRICE

2. DESCRIZIONE DEL BENE ACQUISTATO

3. QUANTITÀ LITRI EROGATI

4. IMPORTO IMPONIBILE

5. IMPORTO I.V.A. SCORPORATO O DESCRIZIONE EFFETTUATA DAL GESTORE “I.V.A. INCLUIDO”

6. TOTALE PAGATO

7. DATA EROGAZIONE E NUMERO DI FATTURA

8. INTESTAZIONE COMPLETA ACQUIRENTE FATTA DAL FORNITORE O TIMBRO COMPLETO ACQUIRENTE

9. ALIQUOTE I.V.A. 23%.( da Gennaio 2011)

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente/semestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:
Domanda annuale: € 50,00
Domanda trimestrale/semestrale: € 400,00


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, riparazioni, parcheggi, hotel, spese collegate all’attività economica dell’azienda

Le spese di ristorazione non sono rimborsabili

 

b) Documenti idonei:

Tutte le fatture e/o ricevute devono riportare l’intestazione completa del cliente scritta a macchina o computer, non a mano.

 

ALIQUOTE I.V.A. 19% – 9 / 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Trasporti, Lavaggi, (tutte queste spese sono riferite a camion e non ad autovetture).

 

b) Documenti idonei:

Scontrini recuperabili ma solo se contengono l’intestazione completa dell’acquirente e del fornitore stampati (no timbro – no scritti a mano).

 

ALIQUOTE I.V.A 20%-8.5%


Sono autorizzati al rimborso iva tutti soggetti passivi comunitari non residenti nello Stato Membro di rimborso.

Sono idonei al rimborso le fatture e scontrini originali, riportanti tutti i dati completi:

 

Dati completi sia del cliente che del fornitore
Descrizione del bene o servizio acquistato
Aliquota iva applicata
Imponibile, Iva e totale

 

Invitiamo comunque a controllare le sezioni dedicate a ciascun Stato Membro di rimborso, per le indicazioni specifiche sulle spese idonee e non.

È possibile depositare le richieste a cadenza trimestrale, semestrale o annuale, se si raggiungono gli importi minimi rimborsabili:

 

Annuale € 50 (o equivalente in valuta straniera)
Trimestre / Semestre € 400 (o equivalente in valuta straniera)

 

Come documentazione a noi servirà

 

Fatture originali
Delega per l’accesso al portale telematico
Procura per rappresentarvi presso l’ufficio iva estero di rimborso, se necessaria


a) Spese rimborsabili:
Gasolio, lubrificanti, riparazioni, lavaggi, Pedaggi autostradali, Benzina, Ristoranti ed Alberghi, Telefono, Taxi.

 

b) Documenti idonei:

Originali FATTURE E SCONTRINI dei pedaggi autostradali recuperabili solo se contengono la partita iva del fornitore

Originali FATTURE E SCONTRINI per l’acquisto di gasolio

 

9. ALIQUOTE I.V.A. 21% – 10% (dal 01.08.2012)

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITA’ SPAGNOLE.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:
Domanda annuale: € 50,00
Domanda trimestrale: € 400,00


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi stradali, Benzina, Ristoranti e Hotel, Telefono, Taxi, Pedaggio ponti. Noleggio veicoli: rimborsabile solo al 50%.

b) Documenti idonei:

Gli scontrini sono rimborsabili solo se riportanti l’intestazione completa del cliente (non scritta a mano.)

Ponte Oresund recuperabile in Svezia

Ponte Storebald recuperabile in Danimarca


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi Stradali, Alberghi, Lavaggi, Taxi, Spese Fieristiche,

si può presentare un’unica domanda annuale di almeno CHF 500 (no trimestri o semestri)

ALIQUOTE I.V.A. 7.7% – 3.7%


NB. Dal 2021 modalità cartacea per Brexit

Per i rimborsi inerenti alle fatture emesse dal 1° Gennaio 2021 si applicherà la procedura cartacea come azienda non residente in UK, e non più la procedura telematica

 

a) Spese rimborsabili:

Gasolio, pedaggi, parcheggi, riparazioni, spese collegate all’attività economica dell’azienda

b) Documenti idonei:

Scontrini rimborsabili sotto i £250, se hanno i dati del fornitore completi, data, indicazione beni/servizi acquistati, importo totale e aliquota iva applicata. Sopra i £250 serve fattura con dati completi.

 

ALIQUOTE I.V.A. 20% – 5%


a) Spese rimborsabili:

Gasolio, Riparazioni, Soccorsi Stradali, Alberghi, Lavaggi, Pedaggi autostradali (solo per automezzi superiori a 3,5 ton.).

b) Documenti idonei:
Originali fatture ENI BENELUX,DKV,UTA,ESSO,SHELL,IDS, …

Originali FATTURE (NO SCONTRINI) di rifornimento gasolio pagate in contanti riportanti i seguenti dati:

1. TIMBRO DITTA FORNITRICE

2. DESCRIZIONE DEL BENE ACQUISTATO

3. QUANTITÀ LITRI EROGATI

4. IMPORTO IMPONIBILE

5. I.V.A. SCORPORATA

6. TOTALE PAGATO

7. INTESTAZIONE COMPLETA ACQUIRENTE FATTA DAL FORNITORE (NO TIMBRO)

8. DATA EROGAZIONE E NUMERO FATTURA

9. ALIQUOTE I.V.A. 27%

 

N.B.: LE FATTURE NON RIPORTANTI TALI DATI VERRANNO RESPINTE DALLE AUTORITÀ UNGHERESI.

c) Delega per invio telematico

d) Invio documentazione:
Trimestralmente/semestralmente non appena le fatture di acquisto saranno in Vostro possesso oppure annualmente rispettando la scadenza consigliata del 31.03 anno successivo presso la nostra Sede.

e) Importi minimi IVA di presentazione:
Domanda annuale: HUF 14.000 (€ 50,00)
Domanda trimestrale/semestrale: HUF 102.000 (€ 400,00)

;

Pentru informații


Paesi di rimborso IVA: LU-CH-ES-HU-EL-IT-PTEL

 

Rimborso accisa: IT-EL-ES

 

Imprese con sede in FR-CY


Paesi di rimborso IVA: DE-SI-BE-DK-SE-NO-FI-IE

 

Rimborso accisa: BE


Paesi di rimborso IVA: BG-CZ-HR-EE-FR-LV-LT-MT-MC-PL-RO-UK

 

Rimborso accisa: SI


Paesi di rimborso IVA: CY

 

Rimborso accisa: FR

 

Imprese con sede in: SI


Paesi di rimborso IVA: AT

 

Rimborso accisa: FR

 

Imprese con sede in DE-EL

;

Calitatea unui serviciu excelent

TVA International, din 1982, furnizează asistență specializată referitoare la procedurile necesare pentru obținerea rambursărilor TVA.

Datorită relației noastre continue și în permanență actualizate cu Autoritățile Competente atât italiene, cât și străine, gestionăm cu profesionalism procesele birocratice care permit companiilor să obțină rambursarea TVA aplicată cheltuielilor suportate în țările UE și în alte țări care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Portofoliul nostru de clienți este semnificativ diversificat și include companii active în domeniul transporturilor, modei, mobilierului, nautic, Formula 1 și Moto GP. Sprijinim, de asemenea, afacerile care participă la târguri internaționale în străinătate și companiile care suportă cheltuieli de reprezentare. Personalul nostru este mereu la curent cu toate reglementările din industrie și este disponibil pentru orice informație, oferind răspunsuri și în limba engleză, germană, spaniolă, franceză și română.


De ce să ne alegeți

Actualizări constante

În contact permanent cu Autoritățile Competente din fiecare țară

Cunoaștere profundă a reglementărilor

Practici sigure

Echipă extrem de specializată în recuperarea TVA și a accizelor

Peste 40 de ani de experiență

Termene gestionate

Prelucrarea, gestionarea și monitorizarea completă a procedurilor

Conformitate fiscală

Asistență continuă

Actualizări la timp

Promptitudine în gestionarea procedurilor

Multilingv

Închide căutarea